Xe kéo dành cho bé

Xe kéo dành cho bé

Sản phẩm có bộ phận cảm biến, có thể nhận biết và đọc tên các nhận vật trong bộ sưu tập đi kèm khi bé đặt lên vị trí lái xe. Bé có thể nhấn nút số, các nút vật, và nút sừng để nghe con số, màu sắc, giai điệu ngắn, cụm từ vui vẻ, tên con vật, và cụm từ lái xe vui tươi. Bé sẽ rất hào hứng lọ mọ tìm hiểu để tìm thấy ba chiếc xe và ba nhân vật thú vị, một chiếc xe hơi, xe jeep và xe kéo.
Đồ chơi bao gồm xe kéo, oto, 7 phu tùng rất thông minh gồm 3 con động vật, 3 chiếc xe và 1 đài phát thanh