xe kép dành cho trẻ em

Xe kéo dành cho bé

Xe kéo dành cho bé

Sản phẩm có bộ phận cảm biến, có thể nhận biết và đọc tên các nhận vật trong bộ sưu tập đi kèm khi bé đặt lên vị trí lái xe. Bé có thể nhấn nút số, các nút vật,