tiếng anh cho bé

Kinh nghiệm dạy tiếng anh cho bé nên biết

Kinh nghiệm dạy tiếng anh cho bé nên biết

Hãy luôn thay đổi vật trong hộp (túi), đừng để nó không còn là biểu tượng của sự hấp dẫn. Có thể để trong hộp một quyển truyện, sau đó thay vì dạy một từ mới hoặc luyện lại một