kiềm

Cắt móng tay cho em bé

Cắt móng tay cho em bé

Đặc điểm: – Cắt móng tay em bé với kính lúp 4x để làm tăng sự tự tin và có thể gấp lại làm giảm căng mắt trong khi móng tay em bé quá nhỏ, tránh cắt vào thịt của