đàn

Đàn dành cho bé

Đàn dành cho bé

Đàn bé có thể chơi đàn như đàn guitar, đàn piano, và chơi đánh trống drums Âm thanh cùa đàn cực kì hay, giúp bé phát triển khả năng sáng tạo. Đây là trò chơi vào vai nhạc công, giúp