bàn nhạc thông minh cao cấp

Bàn nhạc thông minh

Bàn nhạc thông minh

Bàn nhạc chuyển đổi dễ dàng từ một bảng vẽ sang một bảng học tập điện tử, với các tính năng một loạt các nút tương tác và thiết bị chuyển mạch cho bé trải nghiệm việc học tập trong